Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Välkommen till vår butik på
Industrigatan 15 i Linköping!

Pool montering

Montering glasfiberpool

1 - Gräva grop

Vi börjar att gräva en grop med dimensioner lite större än poolens så det finns plats för dränering.

3- Form montering

Packar magadan (30-40 cm tjock) Påbörjar form montering till poolens storlek

5 - Gjuta betong

På botten av den utgrävda gropen lägger vi ner 10 cm tjock betongskikt som sedan jämnas ut.

7 - Sand och cementbruk

Poolens kanter jämnas ut med hjälp av sand och cementbruk i proportion 1:7, tills vatten och murbruket uppnår samma niva. Murbruket fuktas med vatten sa att den anpassas till poolens form. Upprepa proceduren och fyll poolen med 20 cm vatten tills poolen är helt fylld.

9 - Pooltak

Pooltak är färdigmonterat. Med stängda dörrar ökar säkerheten så att barn inte kan ramla i vattnet

Du kan båda, poolen färdigt!!!

11 - Fördel pooltak

Med pooltak blir vattnet varmare i poolen, barnen uppskattar detta.

Montering glasfiberpool

2 - Koppla dränering

Vi kopplar ihop dränering till dagsvatten

4- Betongskikt

 Vi monterar armeringsjärn i den färdiga formen.

6 - Pool på plats

Nu är det dags att lyfta poolen på plats. Därefter fyller vi poolen med 20 cm vatten.

8 - Slangar och el

Poolen är installerad med alla slangar och elkopplingar. Vi kan nu börja montera altan och pooltak. 

10 - Öppna pooltak

Det tar endast 2 minuter att öppna poolen och börja bada

12 - Belysning

På kvällen kan poolen lysas upp med belysning

Montera filter

Bästa lösningen blir att montera filter i närhet av poolen, i en brunn placerad under skimmersnivå.

Vinter

Vatten i poolen kan lämnas kvar på vinter om dess yta ligger under dysornas nivå så att det inte finns något vatten kvar i filtersystemet. 
Vi rekommenderar inte att lämna poolen helt tom under vintertid.

Vattentryck

Poolen får inte fyllas med vatten om den ligger löst på marken eftersom vattentrycket kan orsaka skador på poolens väggar.

Felaktig montering

Tillverkaren tar inget ansvar för mekaniska skador som uppstår i följd av felaktig montering eller användning av poolen.

Senast publicerad: 180609 | Powered by SiteSmart