Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Välkommen till vår butik på
Industrigatan 15 i Linköping!

Tips & råd

Alkalinitet

Med alkalinitet kan man mäta hur känsligt vattnet är för försurning och ger ett mer exakt värde påföroreningsgraden (lågt Ph värde) än en vanlig pH analys, en bra måttstock är om den håller sig på en jämn nivå ca pH 7,2.

Idealisk alkalintet är 80-120 ppm, vid ett lågt värde kan man höja med ett pulver som man doserar med 180gr/10m3 detta ger en höjning med 10ppm. Enklast är att sprida ut pulvret direkt i poolen. (för att snabbare lösa upp pulvret kan man fylla en hink med varmt vatten och blanda ut)
.

Sandfilter

Vi rekommenderar att man låter reningsverket gå 24 timmar per dygn, ert reningsverk skall ha en kapacitet att rena poolvolymen minst 4 ggr/dygn.

Vid användning av klorpuckar måste det vara cirkulation hela tiden för att undvika stillstående och aggresivt vatten som som annars kan orsaka rost i t ex bräddavloppet eller blekning av liner kan desstuom ge uppkomst av veck. Väljer ni att köra med timer är det viktigt att man inte har kemikalier liggandes i bräddavloppet utan detta placeras i en flytande klorfördelare.
Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen mins 4 ggr/dygn. Det kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur m.m. Vi rekomederar dock att reningsverket går 24 tim om dygnet. Vid användning av klor-puckar måste systemet cirkuleras hela tiden för att undvika stillstående och aggresivt vatten som som annars kan orsaka rost i t ex bräddavloppet, blekning av liner och/eller uppkomst av veck. Vid styrning via timer får man inte ha kemikalier liggandes i bräddavloppet utan måste placeras i en flytande klorfördelare.
Vi rekommenderar starkt att sandfiltret backspolas var 7- 14 dag, viktigt här är att ni ej glömmer att stänga av värmen
Inspektera regelbundet bräddavloppets och pumpens silkorg och töm dessa vid behov.
.

Backspolning

Stäng av pump och värme samt ev. annan utrustning.
Sätt på handtag på läge backspolning.
Sätt pumpen och låt gå i ca: 2 minuter.
Stäng av pumpen och ställ in läge renspolning.
Sätt på pumpen och låt gå ca: 20 sek.
Stäng av pump och vrid till filterläge.
Sätt på pump och värmare samt eventuell annan utrustning.

.

Vattenvård

Det viktigaste för din pools funktion är ett balanserat vatten. Då vi generellt har bra vatten från våra kommunala leverantörer är det inga problem att fylla poolen, dock om du hämtar vatten från brunn eller annan källa krävs det oftast behandling innan bad kan ske.

Med bra balans i poolvattnet räcker det att du har kontroll på klor och Ph värdet under säsongen. Det som kan ändra balansen är påfyllning samt rengöringsmedel och påverkar balansen.  Viktigast är Ph värdet är balans annars kan pool och utrustning ta skada. När kloret får reducerad verkan som gör att vattnet kommer irretera ögon. Se till att ej ha för låg alkalintethalt då Ph värdet har en tendens att förändras och det blir svårt att hålla jämn nivå.

Lite värden att hålla reda på:

pH 7,2-7,6 Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm Fritt klor 0,7-2,0 ppm Bundet klor 0-0,5 ppm Alkalinitet 80-120 ppm Kalkhalt minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet) Cyanursyra 0-50 ppm
.

Vinterstängning

Förbered er i god tid med att vinterstänga er pool för att undvika eventuella frostskador om ni väljer att ej tömma poolen på vatten.

Rengör poolen noggrant bottensugen är att rekommendera därefter kontrollera pH nivå på vatten, chocklorera och tillsätt eventuellt algmedel. Vid eventuell tillsättning av klor i bräddavloppet måste cirkulation gå i minst 12 timmar. Töm därefter värmepump samt övriga komponenter på vatten. Plocka in ventiler och pumpmotor inomhus

Notera att detta är en generell instruktion och ni bör beakta vad som gäller för just er anläggning.

Komplettera övertäckning med korrugerad plåt, vid låg vattennivå får pool ej täckas av tätt överdrag som förankrats i poolens sidor, vilket då kan medför skador vid hög belasttning av snö/vatten
.

Vårstart av pool

Efter återställning av pump och ventiler är det viktigt att man kontrollerar att allt är noggrant iordningställt innan start av pump sker. Efter start och cirkulationen är igång kontrollera att samtliga anslutningar håller tätt. Rengör därefter poolen grundligt med dina rengöringsverktyg.

Därefter är det dags att testa vattnet och dess nivåer. Har vinterförvaringen var lyckosam skall följande värden uppmätas alkaliniteten ska ha ett värde på 80 - 120 ppm, därefter justerar man pH värdet. Börja med Chockklorera 200 gram chockklor per 10 kbm. Klorvärdet kommer här tillfällligt att höjas kraftigt, därefter återgå till mer normalt värde ca 0,7-1,5. Därefter av poolen klar att användas.  Några måttvärden på vattenmängd som ni kan gå efter om pool har ett djup på ca 1,5 meter, 6x3 meter = 32kbm, 7x3 meter = 43kbm, 9x3,5meter = 54kbm

Polyesterfilter (patronfilter)


Plocka ut filterpatronen 1 - 2 gånger per månad (vid litet filter samt kraftig nedsmutsning kan det vara nödvändigt att göra procedur oftare). Spola rent med vanlig vattenslang (ej högtryckstvätt) blötlägg filter i varm vatten och häll lite tvättmedel. Rotera filtret så tvättmedel tränger in i filtrer, låt därefter verka i 15 minuter, skölj sedan noggrant. Filter tål även diskmaskin ställ på max +50°C ej torkning. Poolgrossisten rekommenderar att man alltid har ett extra filter hemma.

.
Pooldammsugning


För att kunna avlägsna skräp som ligger på botten av poolen används med fördel en bottensug som består förutom av själva bottensugen en slang och teleskopstång. Slangen kopplas till poolensbräddavlopp och på så sätt utnyttjas poolpumpen för själva sugkraften. Här är det mycket viktigt att ingen luft kommer in i systemet. Koppla ihop alla delar, för ner sugslangen så att hela slangen fylls med vatten detta är viktigt för att uppnå maximal rengöring. När slangen fyllts med vatten ansluts den till bräddavloppet.
När rengöring är klar så stäng av cirkulationen, därefter kan slang avlägsnans från bräddavloppet utan att skadas.  I samband med bottenrengöring passa på och rengör väggar med poolgrossistens praktiska väggborste som enkelt monteras på samma teleskopstång!

.
Poolduken, Liner


Som vanligt så uppstår en smutsrand vid vattenlinjen. Det är viktigt att den tvättas bort i tidigt stadium annars kan de gro in i materialet och vara ytterst besvärlig att få bort. Vi rekommenderar att ni använder Poolgrossistens plastrengörare med mjuk tvättsvamp regelbundet under säsongen. Eventuella missfärgningar på grund av metaller tvättas bort med surt rengörningsemdel.
För förändringar ej skall ske på linern är viktigt att ej ha ett lågt pH värde då veckbildning uppstår likaledes bör ej vattentempereraturen överstiga  30°C. Vid tömning av pool kan liner krympa för att sedan ha svårt att återfå formen. Vid behov av tömning bör detta ske kvällstid då solen ej ligger på och återfyllning ske omgående. Vid rengöring av tömd pool rekommenderar vi att ni går barfota för att undvika eventuella skador.

.
Betong och kakelklädda poolväggar


Tänk på att plattor kan släppa färg vid låg kalkhalt på vatten (obalanserat vatten)
Vid pooltömning skall denna ske i långsamt tempo annars kan sprickbildningar uppstå i kakel/fog som regel ej går att åtgärda

.
Pumpen


Är en mycket viktig komponent till din pool som kräver stor omsorg. Generellt är en poolpump bra på att trycka vatten men avsevärt sämre på att suga, därav krävs det att man monterar backventilet vid ytvattenrenaren och eventeullt utlopp om pump är placerad högre än vattennivån. Se till att silhus är vattenfylld samt att pumpens axeltätning kyles med vatten annars föreligger risk för allvarlig skada redan efter några sekunders körning. Om axeltätning är skadad/utsliten sipprar vatten ut vid pumpaxel. Vid läckage i koppling på sugsidan eller pumplocket syns luftbubblor och byte av packning eller lock måste ske.

.
JetSwim


Generellt kan nämnas att JetSwim i princip aldrig krånglar utan vid problem har det allt som oftast med handhavanden att göra.
Vid felsökning kontrollera att vatten- och luftregleringen har rätt inställning. Notera att kranarna måste vridas flera varv för att få någon effektskillnad man kan vrida tills det tar stopp.
Kranarnas funktion är omvänd "öppna" kranen så stängs trycket och vice versa.
Kontrollera att det inte kommit in skräp som blockerar pumphjulet.
Vid dålig effekt, försäkra er att pumpen går åt rätt håll (då vi får många supportärenden där helt enkelt man kopplat åt fel håll). Kontrollera att inte slangen till pneumatiska påslaget har lossnat, den sitter på baksidan av Jet Swimhuset.
Sist men inte minst ifall en fas är borta på pumpen (certifierad elektriker måste göra det) eller om någon säkring har gått i huset.

.
Fördelar med våra pooler

släta ytor utan fläck

- 100% täta 
- mycket beständiga med helgjuten konstruktion 
- stor komfortkänsla (slät och blank yta) 
- billig, snabb och enkel montering 
- bra frostbeständighet (kräver inga extra skyddsmedel) 
- välanpassat filtersystem för poolvatten med 100% vatten genomsläppningsförmåga 
- oträffbar optisk effekt med azurblatt vatten 
- möjlighet att montera olika vattenattraktioner 
- stege med glidskydd 
- låga underhållskostnader 
Högsta kvalitet, mångfald, tillverkningsteknologi samt snabb leverans är bara några fördelar med våra produkter.

Vid felsökning kontrollera att vatten- och luftregleringen har rätt inställning. Notera att kranarna måste vridas flera varv för att få någon effektskillnad man kan vrida tills det tar stopp.Kontrollera att det inte kommit in skräp som blockerar pumphjulet.Vid dålig effekt, försäkra er att pumpen går åt rätt håll (då vi får många supportärenden där helt enkelt man kopplat åt fel håll). Kontrollera att inte slangen till pneumatiska påslaget har lossnat, den sitter på baksidan av Jet Swimhuset.Sist men inte minst ifall en fas är borta på pumpen (certifierad elektriker måste göra det) eller om någon säkring har gått i huset.

Senast publicerad: 180609 | Powered by SiteSmart